On-page Sökmotoroptimering

Under väldigt många år har off-page varit det enda som legat i fokus för sökmotoroptimerare. De som hängt med ett tag minns säkert händelser som när man sökte på ”miserable failure” och hamnade på vita husets hemsida för George W. Bush. Detta åstadkoms enbart med hjälp av länkar (off-page) som länkade med ankartexten ”miserable failure” till hemsidan (en så kallad Google bomb). Denna typ av metoder har däremot försvunnit och nu är det minst lika viktigt att arbeta mycket med on-page.

Faktorer som är avgörande för bra on-page optimering

Det krävs faktiskt inte speciellt mycket funderande för att se vad som krävs för att förbättra on-page faktorer. Innan du ens börjar är det klokt att göra en sökning på det nyckelord du vill hamna högt på och se vad vilka sidor som dyker upp. Jag brukar gå igenom top 20 för att få en bild av hur konkurrensen ser ut. Då kan man sedan se vad som krävs för att komma förbi. Saker som du bör hålla reda på är:on-page-sökmotoroptimering

  • Textens karaktär hos dina konkurrenter. Om du villa hamna högt på ett sökord som kräver teknisk information måste du också fylla på med tekniska specifikationer. Sannolikheten är mycket hög att de konkurrenter som ligger bäst till har utförlig och specifik teknisk information på sin sida. Detta får dem att framstå som experter som kan skriva mer än bara generell svepande text.
  • Antalet bilder/pdf:er/hemladdningar. I anslutning till bra textinnehåll bör det även finnas kompletterande bilder, hemladdningar och liknande information. Detta bidrar dels med att besökaren stannar kvar på hemsidan och utför en extra handling och dels fyller du ut med komplementärt innehåll som hjälper besökaren. Du bör se till att detta innehållet är unikt. I mitt arbete har jag sett ett flertal företag få bra positioner enbart med en stor mängd bilder.
  • Mängden produkter inom samma kategori. Om du vill ranka på ett nyckelord i plural bör du se till att faktiskt ha fler produkter inom samma kategori med bra innehåll som får din huvudkategori att framstå som den bästa källan för just det området.

När du fått en klart bild av hur starka dina konkurrenter är rent innehållsmässigt så kan du arbeta på att förbättra de områden där du har svagheter. Det kan gälla att fylla ut produktbeskrivningar med mer text, lägga till fler produktbilder eller lägga in mer produkter eller innehållssidor inom ett specifikt område för att huvudkategorin ska få högre relevans för sitt sökord. Google har blivit väldigt bra på att upptäckta och belöna de webbplatser som ansträngt sig med att fylla ut med riktigt bra innehåll.

Teknisk on-page optimering

Sökmotoroptimering handlar förvånansvärt lite om just tekniska detaljer, men det finns ett antal som du bör ta hänsyn till:

  • Du bör se till att placera ditt viktigaste sökord först i meta-title-taggen. Fyll på med sekundära sökord efteråt. En naturligt skriven mening är bäst.
  • I texten bör du placera ditt sökord i början inom de 100 första orden på sidan.
  • Dina bilder bör ha nyckelord i filnamnen samt deskriptiv text i alt-taggen. Detta är något du kan sköta direkt från ditt CMS.
  • Du bör även inkludera ditt sökord i H1-taggen samt använda underrubriker med H2-H6 och däri använda ord som är relaterade till sökordet (det är inte nödvändigt eller bra att upprepade sökordet för många gånger i dina taggar).
  • Sökordet bör finnas med i URL:en.

Strukturmässigt ska allt vara logiskt uppbyggt med kategorier och produkter. Försök att använda korta URL:er så nära root-domänen som möjligt. Gör gärna en sökning på din domän med site-operatorn i Google för att se så att dina sidor faktiskt har blivit indexerade. Använd göra Screaming Frog SEO Spider för att kontrollera att det inte finns några trasiga länkar på domänen eftersom det är en faktor som drar ner betyget. Dessutom kan du se om några andra fel upptäcks som exempelvis felaktiga redirects och likanande.

Lämna ett svar